Européringen

Innehåll:

Så här började det

Vår verksamhet idag

Vår målsättning

Styrelse & övriga kontakpersoner

Bli medlem i Européringen

Broschyrer

 

Européringen är Sveriges äldsta rasring. Den bildades av ett antal entusiaster som samlades våren 1967 i Surahammar. Ursprungligen var det en förening både för Europe- och Manxintresserade medlemmar och namnet var då Nordiska Manx- och Europeringen (NMER). Men över tiden svalnade intresset inom ringen för Manxkatten och på 90-talet bestämdes att ringen skulle byta namn och uteslutande ägna sig åt Europén.

När ringen bildades var den unik inte bara i sin egenskap av första och länge enda rasring. Den var också pan-Nordisk och oberoende från existerande riksorganisationer. Medlemmarna som var organiserade både i FIFe-anslutna organisationer såväl som independent, kom således både från Sverige och våra grannländer.

kitten playing with his tail

Så här började det...

1967 samlades ett antal entusiastiska Europé- och Manxägare från Sverige och Norge i Surahammar. Man bestämde sig för att starta upp något nytt inom kattsporten. En sammanslutning som inte var en kattklubb i traditionell bemärkelse utan "intressecirkel" för alla som värnade om raserna Manx och Europé. Den första rasringen i Norden var därmed född. Ursprungligen krävdes för medlemskap i ringen att man redan tillhörde någon nordisk FIFe-ansluten kattklubb. Så småningom ändrades detta och ringen är numera öppen för alla, oavsett om man tillhör en FIFe-ansluten klubb eller en Independentklubb. Det främsta syftet med ringen var från början att upprätta ett nordisk register över medlemmarnas katter för att på så sätt främja avelsarbetet.

 

Vår verksamhet idag...

Verksamheten i dag består av vår tidning Europén som utkommer med fyra nummer per år.
En hemsida som uppdateras regelbundet.
Ett forum för föreningens medlemmar.
En européspecial kommer att hållas i Uppsala 30 maj 2010.
Ett eller flera seminarium om hälsa och avel planeras under året.
Plus en massa annat...

 

Vår målsättning...

Européringens målsättning är först och främst att bevara europén som den kultur"s"katt den verkligen är. Att få folk att förstå vilken underbar ras det är och att den är lika exotisk som vilken annan ras som helst. Att bevara dess utseende och temperament kan bara ske med ett omsorgsfullt avelsarbete och att alla europé uppfödare samarbetar för att vi ska få ett så stort avelsutbud som möjligt. Vår målsättning är även att höja alla katters status. Att vi dessutom känner varandra, stöttar varandra och har kul ihop är också ett mål.

 

Européringens styrelse...


 
Ordförande:
Agnieszka Madej
Johannesbäcksgatan 48 C
754 33 Uppsala
Tel: 018-255694
email: ordforande@europeringen.se
Sekretare:
Johan Carlström
Gudmundsvägen 27
394 70 Kalmar
Tel: 0480-493902
email: sekreterare@europeringen.se
Kassör:
Marlene Johansson
Hagaringen 5
178 31 Ekerö
Tel: 08-56032278
email: kassor@europeringen.se
Ledamot:
Weine Johansson
Kvarnängsgatan 4
331 34 Värnamo
Tel: 0370-10876
email: weine@working.se
Ledamot:
Lena Alm
Väderkvarnsgatan 30
753 29 Uppsala
Tel: 018-693015
email: lena-alm@hotmail.com
Suppleant:
Kerstin Sundberg
Ekhammarsv. 12
196 31 Kungsängen
Tel. 08-58171039
email: kerstin.sundberg@bredband.net
Suppleant:
Aurora Wirefors
Strandvägen 51 nb
115 23 Stockholm
Tel: 0709-747448
email: aurora@hafvetsqvarn.com

Övriga funktionärer...


Redaktion för Europén:
Weine Johansson
email: redaktor@europeringen.se
webredaktion/webmaster:
Johan Carlström
Lotta Franzén
Agnieszka Madej
webmaster@europeringen.se
Kattungeförmedling:
Kerstin Sundberg
Ekhammarsv. 12
196 31 Kungsängen
Tel: 08-58171039
email:
kerstin.sundberg@bredband.net

Bli medlem i Européringen...


 

Vill du gå med i Européringen? Sätt in medlemsavgiften på ringens postgirokonto och notera på inbetalningskortet att inbetalningen gäller årsavgift samt ditt namn, adress och telefonnummer.

Vem som helst som är intresserad av Européer kan bli medlem i Européringen. Du behöver inte själv äga en Europé och du behöver inte vara med i någon kattklubb.

 
Medlemsavgifter
Huvudmedlem
200 SEK
Familjemedlem
50 SEK
Gåvomedlemskap
100 SEK
Utlandstillägg för huvudmedlem respektive gåvomedlemskap
50 SEK
Européringens postgiro,
Sverige
44 38 49 - 5

Broschyrer och andra trycksaker...


 

Här kan du hämta Européringens broschyrer och skriva ut på din egen skrivare. Acrobat 5.0 eller senare krävs.

Adobe

Broschyr
Klicka här för att ladda broschyren i Acrobat Reader
Högerklicka för att spara broschyren
Broschyren är 702 KB
Jubileumsbroschyr
Klicka här för att ladda broschyren i Acrobat Reader
Högerklicka för att spara broschyren
Broschyren är 489 KB
 

Till Europeringéns startsida...

© Européringen