Utställningsresultat 2008

Innehåll:

Utställningskalendarium

Utställningsresultat:

Utställningar 2001
Utställningar 2002
Utställningar 2003
Utställningar 2004
Utställningar 2005
Utställningar 2006
Utställningar 2007
Utställningar 2008
Januari - mars
april - juni:
• Skogkattklubben Birka,
   Märsta 12 april
• Skogkattklubben Birka,
   Märsta 13 april
• Spinneriet,
   Stenkullen 26 april
• Spinneriet,
   Stenkullen 27 april
• Perserkatten,
   Västerhanninge 27 april
• LIRAK,
   Lilleström 10 maj
• LIRAK,
   Lilleström 11 maj
• SNRF,
   Uppsala 10 maj
• SNRF,
   Uppsala 11 maj
• Elfsborgskatten,
   Ulricehamn 17 maj
• Elfsborgskatten,
   Ulricehamn 18 maj
• Alfakatten,
   Stockholm 25 maj
• Nerikes Kattklubb,
   Örebro 7 juni
• Nerikes Kattklubb,
   Örebro 8 juni
juli-september
oktober-december
Utställningar 2009

S*Hafvets Qvarn Isola
Palettens Syrena Duff
Cleopatra
S*Hafvets Qvarn Beatrix Kiddo

Skogkattklubben Birka

Märsta, 2008-04-12
Domare: Nurit Pahl - ns, n22, ns24
Lotte Borch - n24

Svartsmoke, ns
Klass 9 - Öppen klass
Hona
S*Singastens Freja
Äg: Lars & Agnieszka Madej, UK
CAC, Champion
Bruntabby, n 22
Klass 5 - Internationell Champion
Hane
IC Scarborough Voodoo Jagannatha
Äg: Ann-Theres & Kjell Hallgren, JKK
CAGCIB
Brunspotted, n 24
Klass 11 - Junior
Hona
Palettens Sienna
Äg: Kerstin Sundberg, VRK
Ex1, NOM

Palettens Singoalla
Äg: Marina af Schultén, SK
Ex2
Svartsilverspotted, ns24
Klass 10 - Kastratklass
Hane
EC Mumindalens Silver Slurp
Äg: Lars & Agnieszka Madej, UK
CAP, Premier, NOM-K

Skogkattklubben Birka

Märsta, 2008-04-13
Domare: Eiwor Andersson - ns, ns24
Vesna Riznar-Restic - n22
Anne-Gro Edstöm - veteran III

Svartsmoke, ns
Klass 7 - Champion klass
Hona
CH S*Singastens Freja
Äg: Lars & Agnieszka Madej, UK
CACIB
Bruntabby, n22
Klass 3 - Grand Internationell Champion
Hona
GIC Ker Bihans Cikoria
Äg: Inga Britt Jacobsson, UK
CACE

Klass 5 - Internationell Champion
Hane
IC Scarborough Voodoo Jagannatha
Äg: Ann-Theres & Kjell Hallgren, JKK
CAGCIB

Klass 6 - Internationell Premier
Hane
IP&EC Parlörs Lille Olle Trut
Äg: Ingemar Stade, JKK
CAGPIB, NOM-K, BIS-veteran

Klass 10 - Kastrat klass
Hane
Scarborough Voodoo Balabhadra
Äg: Ingemar Stade, JKK
CAP
Svartsilverspotted, ns 24
Klass 8 - Premier
Hane
PR&EC Mumindalens Silver Slurp
Äg: Lars & Agnieszka Madej, UK
CAPIB, NOM-K

Spinneriet

Stenkullen, 2008-04-26
Domare: Sirpa Lindelöf

Bruntabby, n22
Klass 1 - Europa Champion
Hane
EC Finnvedens Tokai
Äg: Eva & Weine Johansson, DK
HP

Klass 5 - Internationell Champion
Hona
IC S*Kjällan's Chanelle
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAGCIB
Rödtabby, d22
Klass 10 - Kastratklass
Hane
CH S*Kjällan's Donatello
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAP

Spinneriet

Stenkullen, 2008-04-27
Domare: Lone Lund

Bruntabby, n22
Klass 1 - Europa Champion
Hane
EC Finnvedens Tokai
Äg: Eva & Weine Johansson, DK
HP
Rödtabby, d22
Klass 10 - Kastratklass
Hane
CH S*Kjällan's Donatello
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAP, Premier, NOM

Perserkatten

Västerhaninnge, 2008-04-27
Domare: Nurit Pahl
Marie Westerlund - veteran III

Svartsmoke, ns
Klass 7 - Champion
Hona
CH S*Singastens Freja
Äg: Lars & Agnieszka Madej, UK
CACIB
Bruntabby, n22
Klass 3 - Grand Internationell Champion
Hona
GIC Ker Bihans Cikoria
Äg: Inga Britt Jacobsson, UK
CACE

Klass 5 - Internationell Champion
Hane
IC Scarborough Voodoo Jagannatha
Äg: Ann-Theres & Kjell Hallgren, JKK
CAGCIB

Klass 6 - Internationell Premier
Hane
IP&EC Parlörs Lille Olle Trut
Äg: Ingemar Stade, JKK
CAGPIB, NOM-K, BIS-veteran
Brunspotted, n24
Klass 9 - Öppen klass
Hona
S*Hafvets Qvarn Isola
Äg: Aurora Hafström, VRK
CAC, Champion
Blåspotted, a24
Klass 11 - Junior
Hona
Palettens Syrena Duff
Äg: Ulrika Sörlid, VRK
EX1
Svartsilverspotted, ns 24
Klass 8 - Premier
Hane
PR&EC Mumindalens Silver Slurp
Äg: Lars & Agnieszka Madej, UK
CAPIB

LIRAK

Lilleström, 2008-05-10
Domare: Per Hilfiling-Olesen - n22
Glenn Sjöbom - d22

Bruntabby, n22
Klass 5 - Internationell Champion
Hona
IC S*Kjällan's Chanelle
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAGCIB, Grand Int Champion
Rödtabby, d22
Klass 8 - Premier
Hane
CH S*Kjällan's Donatello
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAPIB

LIRAK

Lilleström, 2008-05-11
Domare: Lotte Borch - n22
Per Hilfiling-Olesen - d22

Bruntabby, n22
Klass 3 - Grand Internationell Champion
Hona
IC S*Kjällan's Chanelle
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CACE
Rödtabby, d22
Klass 8 - Premier
Hane
CH S*Kjällan's Donatello
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAPIB, NOM

 

SNRF

Uppsala, 2008-05-10
Domare: ?

Brunspotted med vitt, bicolour, n0224
Klass 4 - Champion
Hona
Lilla My
Äg: Caroline Hansson, SNRF
CACIB
Bruntabby, n22
Klass 3 - Öppen klass
Hane
Cecitas Baron Bissau
Äg: Lena Alm, SNRF
CAC, BIR, BIG, DB

Klass 4 - Champion
Hona
Ker Bihans Contessa
Äg: Lena Alm, SNRF
CACIB, DB

Ker Bihans Cikoria
Äg: Inga Britt Jacobsson, UK
Ex2
Brunspotted, n24
Klass 9 - Internationell Premier
Hane
S*Ing Brithans Arthur
Äg: Inga Britt Jacobsson, UK
CAGIP, Bästa veteran korthår

SNRF

Uppsala, 2008-05-11
Domare: ?

Bruntabby, n22
Klass 3 - Öppen klass
Hane
Cecitas Baron Bissau
Äg: Lena Alm, SNRF
CAC, BIR, BIG, DB, Bästa hane korthår

Klass 4 - Champion
Hona
Ker Bihans Contessa
Äg: Lena Alm, SNRF
CACIB, DB

Ker Bihans Cikoria
Äg: Inga Britt Jacobsson, UK
Ex2
Brunspotted, n24
Klass 9 - Internationell Premier
Hane
S*Ing Brithans Arthur
Äg: Inga Britt Jacobsson, UK
CAGIP, Bästa veteran korthår

Elfsborgskatten

Ulricehamn, 2008-05-17
Domare: Glenn Sjöbom

Bruntabby, n22
Klass 1 - Europa Champion
Hane
EC Finnvedens Tokai
Äg: Eva & Weine Johansson, DK
HP, NOM

Klass 3 - Grand Internationell Champion
Hona
GIC S*Kjällan's Chanelle
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CACE
Rödtabby, d22
Klass 8 - Premier
Hane
PR&CH; S*Kjällan's Donatello
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAPIB, Internationell Premier

Elfsborgskatten

Ulricehamn, 2008-05-18
Domare: Eva Wieland-Schilla

Bruntabby, n22
Klass 1 - Europa Champion
Hane
EC Finnvedens Tokai
Äg: Eva & Weine Johansson, DK
HP

Klass 3 - Grand Internationell Champion
Hona
GIC S*Kjällan's Chanelle
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CACE
Rödtabby, d22
Klass 6 - Internationell Premier
Hane
IP&CH; S*Kjällan's Donatello
Äg: Eva Kjällsdotter, DK
CAGPIB

ALfakatten

Stockholm, 2008-05-25
Domare: Glenn Sjöbom
Lone Lund - veteran III

Bruntabby, n22
Klass 6 - Internationell Premier
Hane
IP Scarborough Voodoo Balabhadra
Äg: Ingemar Stade, JKK
CAGPIB, BIV, NOM, BIS

IP&EC Parlörs Lille Olle Trut
Äg: Ingemar Stade, JKK
EX2, BIS-veteran

Klass 8 - Premier
Hane
PR&CH Palettens Calisto
Äg: Kerstin Sundberg, VRK
CAPIB

Klass 3 - Grand Internationell Champion
Hane
GIC Scarborough Voodoo Jagannatha
Äg: Ann-Theres & Kjell Hallgren, JKK
CACE
Brunspotted, n24
Klass 12 - Ungdjur
HAne
S*Hafvets Qvarn Rossi
Äg: Aurora Hafström, VRK
Ex1, BIV, NOM, BIS

Klass 9 - Öppen klass
Hona
Palettens Sienna
Äg: Kerstin Sundberg, VRK
CAC

Klass 7 - Champion klass
Hona
CH S*Hafvets Qvarn Isola
Äg: Aurora Hafström, VRK
CACIB
Svartsilvertabby, ns22
Klass 9 - Öppen klass
Hona
Cleopatra
Äg: Petra Buxrud, VRK
CAC
Svartsilverspotted, ns 24
Klass 12 - Ungdjur
Hona
S*Hafvets Qvarn Beatrix Kiddo
Äg: Aurora Hafström, VRK
EX1

Nerikes Kattklubb

Örebro, 2008-06-07
Domare: Marianne Roth - n, n03, ns, ds24, es24
Jarmo Räihä - a, a24, as24
Lena Chapman - e24

Svart, n
Klass 9 - Öppen klass
Hane
S*Silverblomman's Nero
Äg: Ulla Lind, VRK
CAC
Blå, a
Klass 9 - Öppen klass
Hona
S*Silverblomman's Aelia
Äg: Monika Bohak, VRK
CAC
Svart-vit, n03
Klass 11 - Junior
Hane
S*Silverblomman's Nibs
Äg: Monika Bohak, VRK
EX1
Svartsmoke, ns
Klass 11 - Junior
Hane
Mumindalens Lordi
Äg: Helene Lis, MSK
EX1
Blåspotted, a24
Klass 11 - Junior
Hona
S*Silverblomman's Persimon
Äg: Monika Bohak, VRK
EX1
Cremespotted, e24
Klass 9 - Öppen klass
Hona
S*Silverblomman's Fairy Princess
Äg: Monika Bohak, VRK
CAC
Blåsilverspotted, as24
Klass 9 - Öppen klass
Hane
S*Silverblomman's Ramblin Spots
Äg: Kerstin Sundberg, ÖSTK
CAC
Rödsilverspotted, ds24
Klass 10 - Kastratklas
Hane
S*Silverblomman's Early Sunrise
Äg: Monika Bohak, VRK
CAP
Cremesilverspotted, es24
Klass 9 - Öppen klass
Hona
S*Silverblomman's Small Fortune
Äg: Monika Bohak, VRK
CAC

Nerikes Kattklubb

Örebro, 2008-06-08
Domare: Eric Rejers

Svart, n
Klass 9 - Öppen klass
Hane
S*Silverblomman's Nero
Äg: Ulla Lind, VRK
CAC
Svartsmoke, ns
Klass 11 - Junior
Hane
Mumindalens Lordi
Äg: Helene Lis, MSK
EX1
Home

© Européringen

Valid HTML 4.0!