Register över hanar

 
   
 

Idag säljs många européhanar till sällskap. Många av dessa hanar är alldeles säkert av den kvalitén att de skulle kunna användas i européaveln. Dessa hanar skulle även behövas för att bredda vår avelsbas. För att hålla ordning på dessa ”sällskapshanar” och våra ”vanliga” avelshanar håller Européringen på att upprätta ett register över fertila hanar och unghanar. Detta register bygger på frivillighet, men för att det ska vara meningsfullt måste så många hanar som möjligt finnas i registret.

Européringen uppmanar därför alla medlemmar att skicka in information om alla sina fertila hanar och unghanar. Även icke-medlemmar är välkomna att anmäla hanar till registret. Vidare uppmanar vi uppfödare att även anmäla hankattungar de säljer. Vidare önskar vi få information om att hanen kastrerats så att vi kan hålla registret aktuellt.

För hankattungeköparna kommer vi att ta fram ett informationsblad, där vi kommer att informera om registret och varför vi vill att de ska försöka hålla sin hane fertil så länge som möjligt. Tanken är att uppfödarna ska ge detta informationsblad till de nya ägarna vid försäljning av katten.

Vissa stamtavlorna i registret är länkar till stamtavledatabasen i EuropéNytt. Vill du att din katts stamtavla ska finnas med där, skicka då en kopia av stamtavlan eller en scannade stamtavla till Syliva Lindberg samt meddela Marlene Andersson om detta. För att så riktiga uppgifter som möjligt ska finnas i databasen godkännes ej avskrifter. Det går även bra att skicka med egna länkar eller avskrifter av stamtavlan med anmälan, stamtavlan kommer då inte upp i Europénytts databas.

     
 

Formulär för anmälan av hane till registret i
html-format.

Formulär för anmälan av hane till registret i
Word-format.

     
 

 Anmälan av hel kull till registret

Formulär för anmälan av hel kull till registret i
Word-format.

 
 

Till hanregistret >>>

 
 

Skicka anmälningarna och ändringar till:

Marlene Andersson
Gustav III:s Boulevard 45
169 73 Solna
e-post: marlene@lusali.com

Stamtalvor till Europénytts databas skickas till:

Sylvia Lindberg
Munkedal 4 Åsaka
461 95 Trollhättan
e-post: europenytt@telia.com

 

 

Till Europeringéns startsida...

© Européringen